תפילת שבת: V מברכים שבת הדפסה
נכתב ע"י Machberes Avodas Hashem   

Blessing the New Month "הוא במאי לגאול אותנו בקרוב להתאסף שלנו התפזרו מארבע כנפות הארץ." בתלמוד (מגילה 17 ב) אומרת, מה ראו חז"ל שהביאו אותם המכון הגאולה כברכה השביעית? אמר רבא, הסיבה לכך היא כי ישראל היא עתידה להיגאל על השנה השביעית במחזור Shemmitah.

רש"י שם תגובות כי הפדיון של הברכה אינו מתייחס לגאולה מן הגלות, אלא לגאולה מסבל קבוע שלנו. אנו מתפללים ולקיבוץ גלויות ב העשירי הברכה בנייה מחדש של ירושלים בשנת הארבע עשרה הברכה, ואת המשיח החמישה עשר הברכה. לכן ברכת הגאולה אינה מתייחסת הסופי הגאולה אבל, כמו רש"י הסביר, כדי הגאולה שלנו סבל כל.

אנו רואים מכאן, כי תהיה הגאולה מן הסבל עוד לפני קיבוץ גלויות. זאת הסיבה שאנחנו אומרים כאן זה הביטוי הראשון, "הוא במאי לגאול אותנו בקרוב," הכוונה, ורק אז לעשות אנו מתפללים כי הוא, "מתאספים שלנו מפוזר."

Share/Save/Bookmark