יום ירושלים הלל: פיסקה שבע הדפסה

Yom Yerushalayim איך את אומות העולם, כל כך מלאים בשנאה עכשיו, כאשר הם שרים העד השלמת הגאולה של ירושלים?

רבי יוחנן אמר: כל עץ שיטה זו צולמה על ידי הפולשים מירושלים יוחזר לו על ידי הקדוש ברוך הוא, בזמן לבוא, כפי שהוא אומר, "אני צמח במדבר ארז, שיטה עץ (ישעיהו 41:19), "ואת" במדבר "פירושו בירושלים, ככתוב," ציון "הוא הפך במדבר (64:9)." (ראש השנה 23 א)

"כל מה שאתה העמים; השבח לאל!

סינג מחמאות, כל מה שאתה העמים!

עבור גובר חסדו לנו, ואת האמת של אלוהים היא לנצח.

Hallelukah! "

Share/Save/Bookmark