הלל על סעיף אדר ראש חודש שלושה הדפסה

Hallel Ya'avetz חסיד מציגה את הפיסקה ידי מסביר את זה כמו לשבח את ישראל כאשר הם שרדו טרגדיה, חוו 'טעם' של העולם הבא, עולם של אפשרויות אינסופיות פוטנציאלית - הרעיון של גישה את מלוא הברכות של אלוהים:

אנחנו גם יכולים להבין את זה בפסקה כמו תפילה כי מרדכי היה צריך לשיר ברגע אסתר נעשתה המלכה, סימן של גאולה המציין כי הישועה יהיה צורך; צרות היה מגיע. מרדכי גם ספג ביקורת על כך שלא להתפלל אחרי שהוא בהצלחה הציל את חייו של Achashveirosh מ הרצחני העלילה של Bigtan ו ותרש, אחרת 'הישועה "המציין כי ניצן היה משהו בדרך, משהו שיחייב הישועה. מרדכי היה צריך להכיר את הברכות והשתמשו בהם כדי להתפלל יותר, כפי שאנו עושים זה הלל:

"אלוהים נזכר בנו יברך -

יברך את בית ישראל -

יברך את בית אהרן -

תבורך מי ביראה של אלוהים, חסר משמעות עם הגדול.

אלוהים ישפר לך - לך ולילדים שלך.

אתה מבורך לאלוהים מי עשה את השמים ואת הארץ.

השמיים הם אלוהים, בעוד כדור הארץ ניתנה לבני אדם.

המתים לא מהללים את בורא העולמות,

ואין מי לרדת אל מותם. אבל אנחנו - אנחנו משבחים את בורא עולמות - מעתה ועד עולם -

Hallelukah! "

Share/Save/Bookmark