ברכת המזון: עליונה אכילה הדפסה

Grace After Meals המקובלים להסביר שכאשר אדם נוצרה הראשון והואשמו, "אתה יאכל מכל העצים של גינה," (בראשית 2:16-17) אכילה היה לא צריכת. האוכל כי אדם אכל לא להרוס זה. האוכל המשיך להתקיים ב לרמה גבוהה יותר. זה דומה חוש הריח שאינו צורכים מה מתבצעת הריחה. "אחד מי נובע תועלת מן משהו הקודש ידי שהריח אותו יש לא שבור דיני ניצול פריטים הקודש, עבור הוא לא נקטה כלום ממנו." (פסחים 26a)

רק אחרי חטאו של אדם כי אכילה נחשב הרס מזון הנצרכת.

הברכה הפתיחה של ברכת המזון - Benching - חוברה ידי מוזס, כפי הערכה של מנאע, מזון מושלמת, אשר לא נהרס כאשר אכל, אבל מוגבה.

כשאנחנו לדקלם הברכה הזאת אנחנו העלאת מזון מהחטא פירסום מעמדה מעמדה לפני הנפילה פיקת.
Share/Save/Bookmark