Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

המוזיקה של הלכה - חנוכה: הבריאה המאחד הדפסה דוא

Music of Halacha המוסיקה הקודם של הלכה הזכיר את הוויכוח בין בית שמאי ובית הלל בנוגע למספר הנרות שאנו האור בכל לילה של חופשה. שמאי לימד שעלינו אור שמונה נרות בלילה הראשון, שבעה ביום השני, וממשיכים עד גמר להדליק נר אחד בלילה השמיני. הלל לימד שאנחנו צריכים להגדיל את הנרות על ידי כל אחד מהם הלילה של החג, אחד בלילה הראשון, שניים על השני, וכך הלאה, עד שאנחנו אור שמונה נרות בלילה האחרון של חנוכה.

התלמוד (שבת 21b), מסביר כי בית שמאי מבוסס דעתם על הצעות נוספות של סוכות: הצענו שלוש חיות ביום הראשון, שתים עשרה על השני, והמשיך להקטין את הנפקות עד הצענו רק שבע חיות על היום האחרון של סוכות. היו סך של חיות שבעים הציע והם תאמו את שבעים אומות העולם. (עיין חומש סטון דף 47 עבור תרשים של שבעים אומות.) עשינו מציע עבור כל אומה, אבל ירד מספר כאילו כדי לומר שאנחנו רוצים להשפיע לדעוך שלהם. התלמוד ממשיך ומסביר את דעתם של בית הלל על הגדלת מספר הנרות בכל ערב של חנוכה: יש עיקרון ביהדות כי אנו שואפים כל הזמן לעלות שבקדושה. אנו להגדיל את מספר הנרות בכל לילה למדינה המחויבות שלנו כל הזמן שואפים לצמוח רוחנית.

אולי נוכל לצלול עמוק יותר לתוך הוויכוח הזה בין הבתים של שמאי והלל. רבנו משה חיים לוצאטו, רמח"ל, בסוף הפתיחות שלו חוכמה ומודעות דן מטרת הבריאה. השלישי, הרמה הגבוהה ביותר של הבנה (רמז בתפילה ור השלישי של שבת; מנחה) היא שהקדוש ברוך הוא הוא, רצוי לגלות אחדות לקיומו. הוא רצה לנו להבין, "אני ראשון ואני אחרון." אלוהים רצה וגלוי כי כל זה הוא שבור יכול להרפא וכי כל הקללות תהפוך לברכה. כל הרוע יהיו לבסוף הוחזר טוב.

העולם נובעות מן האל, אשר היא האחדות. הוא כל אחד. המעורבים בתהליך הבריאה של העולם להיות שבור לחלקים, יצירות בודדות. אשר היה מאוחד התפרק. כל פרט ופרט של הבריאה יש משלה, לכאורה זהות עצמאית. עם זאת, בסופו של דבר את אחדות הבריאה ישוחזר. הכל יהיה התחבר מחדש לאחד. זה שהחל כמו אחד, והוא מחולק רבים, בסופו של דבר להתחבר ולהתאחד. אלוהים משתמשת התורה, "ההוראות שלו עבור חי", ואת ההשגחה האלוהית שלו להוביל לאיחוד המוחלטת של הקיום. (ראה בידיעה הלב, תורגם על ידי שרגא סילברסטיין, הוצאת פלדהיים, דף 157) מה שהיה פעם אחדות, והוא שבור עכשיו, תהיה אחד.

הוויכוח בין הבתים של הלל ושמאי נראה המבוסס על האחדות אשר הוא ציין על חנוכה. בית הלל מתחיל עם האחדות של תחילת הבריאה, כי האחדות נשברה לחלקים רבים. בית שמאי מתחיל עם המגוון של העולם בו אנו חיים ולוקח אותנו לאיחודה האולטימטיבי אשר אנו שואפים.

בתי שמאי והלל מתלבטים את המסר הבסיסי של חנוכה. שמאי לימד כי נרות חנוכה הם שלו כדי להזכיר לנו את המטרה האולטימטיבית של הבריאה, את החזון של עולם שלמות. Chashmonaim של סיפור חנוכה נלחמו על חזונם של השלמות של העולם. זה היה החזון השראה הסמיכה אותם. זהו חזון של עולם ללא מדינות רבות ומשך כל לגזרים לחתיכות עם אידיאולוגיות שונות האמונות שלהם. זהו עולם שבו שבעים אומות להיעלם כל האנושות מצטרף יחד ביום, "אלוהים יהיה אחד, ואת השם שלו יהיה אחד."

הלל לא יכולה להסכים עם שמאי על המוטיבציה של Chashmonaim. עם זאת, בית הלל מעריך חנוכה כחג ההיסטורי הסופי לפני הגלות הארוכה שלנו. זה החג הזה מלמד אותנו ומאפשר ישראל לשרוד את גלות ארוכה. חג החנוכה מזכיר לנו את האחדות המקורית שאבדה, וכיצד אנו חייבים עכשיו ללמוד לחיות ולשגשג בעולם כי הוא עדיין מחפשים להתחבר.

אנו עוקבים אחר בית הלל. אנו להגדיל את מספר הנרות שאנו האור כל הלילה של החג. אנו מכירים את העולם מה היה פעם והוא עדיין לא. חג החנוכה מזכיר לנו כיצד לחיות בעולם שבור, כי רק על ידי הגברת האור של חוכמה, חסד אלוהים בעולם לא אנחנו בסופו של דבר העד reunifcation שלה.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com