Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

המוזיקה של הלכה: צדקה ותרומה הדפסה דוא

Music of Halacha קיבלתי את השאלה הבאה השבוע. התשובה היא פשוטה ומובנת מאליה. עם זאת, כי הן את השאלה ואת התשובה לגעת על מושגים חשובים של דיני

צדקה, אני רוצה לחלוק אותם איתך:

"הקדשתי את ארון הקודש בבית הכנסת שלי לפני עשר שנים לזכרו של אבא שלי. בית הכנסת הוא בעל כונן גיוס כספים והם רוצים rededicate ארון. הרב אמר לי כי מאז אסור לגזור כבוד מארגון צדקה, עדיף לי אם השלט המנציח המסירות שלי יוסר. האם הכנסת רשאית rededicate ארון אותו? האם זה הולם יש שלט מכבדים את התרומה שלי? "

בית הכנסת אינו רשאי להסיר את השם שלך מכל דבר שאתה ייעודי. הם רשאים להוסיף הקדשה. (Rama, Yoreh Deah 259:3; JTMegillah 4; השו"ת של רשב"א 582) אין שום דבר לא הולם בעל לוחית כיבוד התרומה שלך של הארון לבית הכנסת. (S'mag, המצוות חיובי 162; בית יוסף, Y "D 247; ו ראמה, Y" D 249:13)

הלכה מבדיל בין צדקה ותרומות. הם נחשבים שתי מצוות נפרדות. (שלחן ערוך, Y "D 249:16) אני כנראה להיכנס הרבה צרות על זה, אבל בעצם אחד לא רשאי להשתמש אחד של כסף מעשר, את 10% בהכנסות להפריש לצדקה, לתרום, למשל , נרות בית כנסת. (מהרי"ל) אני לא קובע את זה כמו מוחלט. אנחנו נראה לקבל את העובדה שאנשים יכולים להשתמש הכסף לצדקה שלהם לבתי ספר ובתי כנסת. אני פשוט רוצה להעלות את הנושא כי יש הבדל באופן שבו את הכסף ישמש על ידי המוסד.

הייתי רוצה להתמקד אחר ההבדל בין צדקה לעניים ותרומות לבית כנסת: אדם לא צריך להפיק כל הכבוד מארגון צדקה. לא רק צדקה כזה לא נחשב ראוי, זה ייחשב פשע שבה הוא עלול להיענש! עם זאת, ראוי לקבל כבוד על תרומות של פריטים ספציפיים לבית כנסת. (Turei זהב, Y "D 249:4 מוסיף את המגבלה של" הפריט הספציפי ".)

אני לא יכול לקבל כבוד כי הוא בכל צורה או צורה קשורה של מישהו אחר סבל. זה נכון גם אם קיבל את הכבוד על ידי התורם אינה באה על חשבון של הנמען. צדקה חייב להיות מוגש עם רוח של נדיבות גם. חייבת להיות רגישות, לא רק לצרכים של העניים, אלא גם על סבלם.

אנחנו חייבים לשמור על גבולות ברורים בין השניים, ועל התרומות לצדקה. ההנחה כי הם אותו הדבר שלנו יש השלכות הלכתיות, אלא גם השלכות חמורות יותר פילוסופי ומוסרי.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com