פרשת כלבם: Eikev הדפסה

Eikev מדוע התורה את השימוש במילה "Heel" כדי לתאר את האופן שבו אנו מקשיבים מצוותיה? מה היה שונה על המגפה של דוור - המגפה? הנשק שהיה בשימוש עבור ברצח של הבכור? איך לא צרעות אלוהים להשתמש נגד אויביה של ישראל?

מהי הקריאה של "הציווי כולו?"

למה הם Luchot (שני לוחות הברית) שנכתבו בלשון יחיד?

כמה פעמים עשה משה לבלות 40 ימים ולילות על סיני? מה היו מועדי הביקורים שלו? מה היתה מטרת הביקור בכל?

איך להרוס את "אלוהים" אהרון?

איפה המקום משה Luchot כשהוא הביא את Luchot השני למטה מסיני?

מדוע לא שבט לוי לקבל חלק קבוע של ארץ ישראל?

מה נחשב את הביטוי הגדול ביותר של Gevurah אלוהים - עוצמה?

איך אנחנו יודעים שאלוהים שופטים אותנו על ראש השנה?

מהי הצורה הגבוהה ביותר בעבודת האל?Share/Save/Bookmark