RaShaB הדפסה

Yahrtzeit-RaShaB 2 ( ) , RaShaB, 5 . Kelipah , , , . [], . , kelipah , ( " ") () , . .

, , kelipah , , . , . .

, , . , , . . , . . yeshus - . , yeshus []. . Yeshus : [ ] , .

, yeshus . , . yeshus [ ] , .

[ ] Bittul ( ), . 1 Bittul, , 1 .

, yeshus , . . , Bittul , .

' Haichaltzu: : . .

Share/Save/Bookmark