: 21: הדפסה

Fasting "1 , , , 2 ." , , , , , . '3 : " ".

4 , : ' ". , , 5 , :. " , eatest " 6 : " , : , , , , : . '7 : " ? , , , ".

8 , , , 9 , : ". , : 10 , , , , : . , , . "11 , , , . 12 , 13 , , . , , : " ." , , 14 . " , ."

15 , , , : ", , , , . "

. , !

, !

Share/Save/Bookmark