Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

יום השואה: ראש השנה 1944 מ Mekadeshei האשם ידי הרב TH מייזלס II הדפסה דוא

Yom Hashoah הרב התחנן האיש לא להסתמך עליו. "אהובה היהודי, אני לא אומר שאתה יכול לא כופר הילד שלך. אני לא יכול לשלוט כן או לא. תעשה מה שאתה רוצה כאילו אתה אף פעם לא שאל אותי. "אחרי הרבה תחינה, האב אמר לבסוף, "רבי, אני עשיתי מה שהתורה חייבת לי לעשות. יש לי שאלה של הרב. אין הרב אחרים כאן. ואם אתם לא יכולים להגיד לי שאני יכול לפדות את הילד שלי, זה סימן כי בראש שלך, אתה לא בטוח כי ההלכה מתירה זאת. כי אם היית בטוח שזה היה מותר, היית ללא ספק יש לי כל כך. אז בשבילי ההתחמקות שלך היא בבחינת החלטה ברורה שאני אסור לעשות כן לפי החוק. אז הבן היחיד שלי יאבד את חייו על פי התורה ואת ההלכה. אני מקבל את הצו של אלוהים באהבה ובשמחה. לא אעשה דבר כדי לפדות אותו במחיר של החיים עוד חפים מפשע, על כך תורה ציווה! "

כל אותו יום של ראש השנה, הרב מייזליש כותב, יהודי זה נמשך כ ממלמלת בשמחה שיש לו את הכשרון של נותן החיים בנו היחיד שלו מתוך ציות לרצון הבורא ותורתו. הוא התפלל כי המעשה שלו עלול להיות מקובלת כמו האתר של הקב"ה כמו אברהם של עקדת יצחק, אשר מזכירים לנו את קריאת התורה ראש השנה ותפילות.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com