Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

מידות היום '5770 יום 49: מלכות של מלכות הדפסה דוא
נכתב ע"י Machberes Avodas Hashem   

Sefirot דוד היה לוקח נבל נבל לשחק בהם [כאשר הוא הראשון עלה ב] חצות, כך לומדי התורה ישמע ואומר, "אם דוד מלך ישראל, הוא [מתעורר] לימוד תורה, על אחת כמה וכמה עלינו ! "ברכות (ירושלמי 1.1)

דוד המלך היה במצב נגינה שלו כדי שיוכלו לשחק בחצות להעיר אותו. הוא ניגן על השבח לאל. הוא ניגן כחלק מההכנות שלו להשראה האלוקית. ירושלמי הנ"ל מציע סיבה נוספת: דוד המלך ניגן כדי שאחרים ישמעו ולא להתרגש להתעורר ללמוד תורה.

בעוד החיים בדירה בניו יורק, הייתי שומע לעתים קרובות את האישה שגרה בקומה מעל לשחק כינור שלה בכל שעות הלילה. המוסיקה שלה הפכה לחלק מוסיקה לילית שלי בדיוק כמו קול של רכבות התחתית המתגלגל ברחובות העיר. זה לא להעיר אותי, למען האמת, אני עד מהרה צריך זה לישון. אני תוהה אם המוזיקה של דוד היתה לי השראה לקום, או אם זה גם היה שיר ערש.

ירושלמי בחרה בקפידה את המילים שלה: "אז כי לומדי התורה ישמע ואומר." המוזיקה של דוד המלך היה מסר לומדי התורה. אחרים ישמעו ו לישון טוב יותר, נגע בו, ולא בטוח, את העובדה כי המלך שלהם היה מתעורר בחצות כדי ללמוד תורה.

המוזיקה של דוד המלך היה בו זמנית שעון מעורר, סימפוניה של שבחים, מכשיר מדיטציה, נזיפה. המוזיקה אותה לא לדבר עם אנשים שונים, כל אחד באופן המתאים לו. האיש של מלכות, אשר שולבו משותפת לכל הלבבות של נתיניו, מילא את המוסיקה שלו עם תחושה של מלכות, כך שזה ידבר אל לב כל המלך משולבים. הוא הביע את מלכות שלו, דרך מלכות.

יש לנו הזדמנויות רבות להביע את מלכות. חסידים היו יהודים להתלבש כמו אריסטוקרטים לשלוח מסר שלמרות בעולם התייחסו אליהם כאל פחות אנושי, שוחזר שבת תחושת תמלוגים. השבת היא רק אחת ההזדמנויות שלנו לחיות כמו מלכים. קיבלנו את התורה להיות "ממלכת כהנים". אנחנו יכולים ללמוד תורה כמו מלוכה. אנחנו יכולים לקרוא כל מילה כמו מנשר המלכותי. אנחנו יכולים להתפלל עם הערכה של צורך לגשת אל המלך, אם בתור פקידים גבוהים או כאשר אחד המשרתים של המלך עם גישה מתמדת. אנחנו יכולים לצפות מצוות המלך כמו עסקנים המלוכה, מטעמו של כל הבריאה.

כאשר אנו מתנהגים כמו מלכים, נגלה כי פעולותינו תשקף שלטונו של האל, ידבר בדרכים שונות, כל מפואר, ליצירת אחד. זו המוזיקה שלנו. זו ההזדמנות של חג השבועות.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com