Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

prev
next
תראה הכל
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
חדשות
prev
next
ברוכים הבאים את ™The Foundation Stone דוא

"כשברא הקבה את עולמו כילוד אשה בראו מה ילוד אשה מתחיל מטבורו ומתח לכאן ולכאן לארבעה צדדין כך התחיל הקבה לבראת את עולמו מאבן שתיה תחילה וממנה השתת העולם" מדרש תנחומא פקודי ג

את אבן השתיה נועדה ללמד כי היהדות היא שילוב יעיל על כל היבטי החיים, אחד הרוחני, הפסיכולוגי והפיזי. הוא מספק לנו כלים להפוך בריאים יותר פרודוקטיביים בני אדם. היהדות מציעה לנו דרך לשמור על פרספקטיבה בריאה מעשית על החיים שלנו זה לא לשאול אותנו להסתיר מן העולם. מדריכי יהדות אותנו ומרתק בעולם.

"ויראה לי שהנקודה הזאת בלבשה הצורה והיתה בהו היא שהחכמים קורין אותה אבן שתיה"  רמבן פירוש על התורה בראשית א פסוק א

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com