Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

תהילים כלים, ולעזור למי מצא Delight-אפטר הרב הדפסה דוא

The-Foundation-Stone-Bible-Psalms-Tehillim- 5 ניסן הוא היארצייט של הרב אברהם יהושע השל של דירה, אוהב ישראל. "תן לי ללכת בדרכו של המצוות שלך, בהם ניתן להתענג (תהילים 119:35)." אלוהים נותן לאנשים בחירה חופשית לבחור בדרך של התנהגות, אבל כאשר הוא רואה את האיש הזה בחרה בחוכמה, אלוהים מסייע לו להמשיך את הנתיבים הנכונים. דוד המלך מתחנן, "מאז אני מוצא הנאה המצוות שלך, אני שוטחת בפניך להנחות לי שאני יכול ללכת בהתמדה בדרך הישר." (אסר אורות, עמ '121)

כלי רוחני : לדקלם את הפסוק לפני קבלת החלטות חשובות כדרך לבקש סיוע של אלוהים.

iPray-IAttach, תפילת שמונה עשרה, דעת, מודעות : תן לנו את החוכמה לבחור בתבונה ולזכות לסיוע כדי להמשיך בנתיב הנכון. התכוונות זו כהמשך לברכת של תשובה.

ההגדה : ילד חכם

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com