Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

prev
next
תראה הכל
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
חדשות
prev
next
 • :

  " ( 15:03)." , , , . , , ...

 • ::

  " ." , , " , , . " ...

 • '::

  " , " ," "V-anveihu," , "alvenhu," , . ...

 • ::

  Berachiah : ; "" , , , " " ( 33 : 18) ". ...

 • ::

  , , " ! , ...

 • הלל כמו שירה: פסקה אחת "זה"

  "אמר רב יהודה בשמו של שמואל: לגבי שיר זה הוא שכתוב בתורה, ברור כי משה ובני ישראל הראשונה הקרי...

 • ::

  " , , , ( 30:29)." " ...

 • : :

  " : expansiveness." , , ...

 • : :

  " ." , , " ," "." . ...

 • : :

  " ; !" " ;. expansiveness" , " ...

 • : :

  ", , ;. " , " , " ...

 • : :

  " ," , , ...

חדשות
prev
next
שיר שירים XI-ha: חלק חמישי: שיר של החיים: לספירת 4 הדפסה דוא

Shir Hashirim רבי לוי אמר: הערך המספרי של המלה שיר (510) מקבילה לזו של שנים המכפלה יחד עם עשרת לדוחות: אברהם חי 175, 180 גר יצחק, ויעקב חי 147 = 502 + 10 = 512. צריך אתה האובייקט השני הוא (שני) יותר, לנכות בשנה אחת הרעב בימי אברהם, ואחד לשנה הרעב של יצחק; שנים רעב כי לא נחשבים שנים של חיים, אשר לא נחשבים. (שיר השירים רבה 1.1:11, חלק חמש)

הרב לוי מבין את שיר השירים כמו שיר של החיים, בדיוק כפי שהתורה היא תורת חיים, תורה חי. הוא מונה את תקופות המכפלה כפי שנים של חיים; כאשר הם נתנו חיים לעולם דרך שירותם של אלוהים. החיים זה המשיך לתת לנו את החיים עד שקיבלנו את עשרת דוחות בהר סיני.

הרב לוי מזכיר לנו כי לימוד התורה שלנו צריך להיות גם שיר של החיים; ללמוד עם ההכרה כי ככה אלוהים נותן חיים לעולם, וכיצד אנו, בתור המכפלה, לטפח את החיים ואת המשך קיומה.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com