שיר השירים: גישה חדשה הדפסה

Song of Songs "עבור קול שלך הוא מתוק (שיר השירים 2:14)," מתאים ", מודה לאלוהים הוא טוב (תהלים 118:1)." "והמראה שלך הוא יפה," מקבילה, "בבקשה, אלוהים, שמור עכשיו! אנא, אלוהים, להביא את ההצלחה עכשיו "! (ילקוט שמעוני, שיר השירים 2)

אנו רואים מכאן, כי אנו יכולים לקרוא את שיר השירים על שתי רמות: "מודה לאלוהים", על הטוב שהוא נתן לנו בעבר, וגם, "אנא, אלוהים, להביא את ההצלחה עכשיו," כמו שיר של את העתיד.

אנחנו כבר לומדים את המדרש על שיר השירים כהכנה פסח: דרך להביע את תודתנו לכל טוב הוא עשה בשבילנו בעבר. כפי שאנחנו עכשיו מתחילים לספור את העומר, אנו הבורר המחקר שלנו המדרש לדרך לקראת העתיד; שבועות, מעמד הר סיני.

Share/Save/Bookmark