Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר השמיני שירים ha-: חלק שני: חדירה מחסומים הדפסה דוא

Song of Songs רבי נחמן נתן דוגמה נוספת: לדמיין בסבך של קנים שאף אחד לא יוכל לחדור, עד שאדם אחד חכם בא ולקח חרמש לחתוך חלק למטה, ואז הכל התחיל להיכנס דרך קרחת היער. זה מה עשה שלמה. (שיר-ha שירים רבה 1:1.8, חלק שני)

רבי נחמן מלמד אותנו כי מטרת המשלים של שלמה היה לפנות דרך עבורנו בין מה שהיה, עד אז, בלתי חדיר. כשאנחנו מתקרבים סיפור פסח, ואת הרעיון כי אלוהים שלח אותנו לגלות, כי אלוהים הזהיר אברהם שזה יקרה, כי הסבל שלנו היה בתגובה לשאלה שנשאלה על ידי אברהם, אנו מתמודדים עם חדיר בסבך של רעיונות מושגים שניתן בקלות לבלבל אותנו ולגרום לנו לאבד את הדרך שלנו. איך אנחנו אמורים לחדור את המחסום הזה? כיצד עלינו להבין את הרעיונות האלה מורכבת? איך אנחנו אמורים ללמוד כיצד ליישם את הרעיונות האלה ב מעשיים בדרך אל חיינו?

רבי נחמן מלמד אותנו ללמוד את סיפור פסח, הסיפור של כל הגולים שלנו, כמו במשלים. אנחנו מתחילים להבין את הסיפור הבסיסי, לדמיין את עצמנו חיים עם מצבים אלו, ועל חיוץ הרעיון היה שאנחנו יכולים ואז למעשה להחיל על חיינו. אנחנו לא יכולים להיות מרוצים ידי מענה למספר שאלות, ולא על ידי לבוא עם רעיונות רבים להסביר את סיפור פסח, פעם אחת אנחנו מבינים את הסיפור, אנחנו חייבים להסתכל על זה כמשל ולאחר מכן לחפש משמעות יישומים מעשיים.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com