Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

prev
next
תראה הכל
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
חדשות
prev
next
שיר השביעי שירים ha-: חלק ראשון: מתנת רצופים הדפסה דוא

Song of Songs הסבר אחר: ". שיר השירים" בו הוא בפסוק זה כי הפסוק השני אומר, אם הלב של האדם החכם הוא מלא חוכמה "הלב של החכם מלמד את פיו (משלי 16:23)." שיקרא לב חוכמתו מגניב תדגים החוכמה שלו? "פיו." זהו פיו שעושה אותו חכם, כלומר, את פיו מוכיח כי הוא איש חכם. "ומוסיף למידה על שפתיו." באמצעות פעולה של הבאת ושוב דברי תורה מלבו, הוא מוסיף ללמידה שלו בתורה.

הם השוואה כדי להמחיש זאת, כדי חבית אשר היה מלא פנינים יקרות ואבנים, אבל היה כיסוי הולם בחוזקה והיה לשים בצד, בפינה, כך שאף אחד לא ידע מה היה בה, עד שמישהו בא ורוקן זה ואז כולם ידעו מה היה בו. אז גם את לבו של שלמה היה מלא חכמה אבל אף אחד לא ידע מה היה בה, אבל כאשר האלוהית השראה נחה עליו והוא חיבר שלושה ספרים, כולם ידעו את חכמתו. (שיר שירים רבה ha-1:1.7)

אני מוצא את זה מעניין איך המדרש לתאר שלמה כמו חכם גבר שלא היה מוכר עד כה חיבר שלושה ספרים שלו, כאשר הפסוק מתאר את האומה כולה כעל ביראה החוכמה שלו, במיוחד אחרי הסיפור של שתי נשים ושני תינוקות. ברור, המדרש הוא פונה ברמה שונה לגמרי של החכמה. אנשים ידעו, כי שלמה היה חכם, אבל הם לא מעריכים עד כמה חכם, ולא באיכות של החוכמה שלו עד. ...

את ההשראה האלוהית נחה עליו והוא חיבר שלושה ספרים שלו: שיר השירים, משלי, קהלת ו. המדרש אומר לנו כי השראה אלוהית מותר שלמה כדי לבטא את חכמתו. אנחנו בדרך כלל חושבים על האלוהית השראה כמו ברמה של חוכמה כל משלה, אולם, מדרש זה מתאר האלוהית השראה כמו היכולת לבטא את החוכמה של אחד באופן שאנשים יכולים להעריך את איכותו.

קראנו את שיר השירים בפסח, חג של ביטוי! פסח הוא הבין כמו שילוב של שתי מילים, "Peh זך," כלומר, פה זה משוחח. בני ישראל יצאו ממצרים מ "פאי ha-Chirot," את "הפה של חופש." הם יצאו ממצרים ונכנסו "מדבר", את המדבר, אשר ניתן גם לקרוא את "Midaber," את הרמקול! סדר פסח הוא על כל, דיבור שאלות ותשובות, לספר את הסיפור.

קראנו את שיר השירים, ביטוי החוכמה של שלמה, על החג של ביטוי, כך שנוכל להעריך הפסח כהזדמנות לקבל הצורך מכן האלוהית השראה למצוא את המילים להביע את כל מה שאנחנו יודעים ומבינים באופן ניתן לחלוק על ידי אחרים. אנו יכולים להשתמש מתנת פסח האלוהית להשראה להפוך המילים שלנו לתוך השיר שלנו השירים.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com