Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

חדשות
prev
next
ניצבים-Vayeilech: הפטרות הנחמה # 7 הדפסה דוא

Haftarot ישעיהו פרק 61:10-63:1: הנביא מתחיל זה החזון הסופי של נחמה וגאולה חזון של השמחה שבאה יחסים בריאה עם אלוהים. ישעיהו משווה את שמחה כי הנישואין ב

האיש אשר תמיד החתן והאשה תמיד כלה. זה לא תיאור של נישואים ותיק של שני אנשים כל כך רגילים לזה שהם מפסיקים לעשות את המאמץ כדי לנצח את החיבה של אחרים. זה לא החזון של העם היהודי לוקח את היחסים שלהם עם אלוהים. זוהי מערכת יחסים חדשה. זו היא נצחית מתקופת הנישואין של כל צד שואף למשוך את האהבה של אחרים. אלוהים ינצח אותנו עם ביטויים קבועים של אהבה ואנחנו כל הזמן שואפים להרוויח את אהבת אלוהים שוב כמו חתן כלה המנצח שלו. ישראל מחדש את המשימה המקורית להיות ממלכת כוהנים. אנו מבינים שעלינו לחיות עם אושר שכזה במערכת היחסים שלנו עם אלוהים, בבהירות כזאת, שאנחנו יוצרים את הקשר עם אלוהים מושך את כל האנשים של כדור הארץ.

החיים שלנו תפיק צדקת וטוב לפני כל העמים. אנחנו יכולים לחיות בצורה כזאת, כי באופן טבעי למשוך אחרים אל אלוהים. זה של זה עלינו כל הזמן מדבר החלום. זה מה יגרום לנו אטרקטיבי.

אנחנו לעולם לא יכולים לקחת את אהבת אלוהים כמובן מאליו. אנחנו חייבים תמיד מדברים על חזון הגאולה שלנו, הנישואין המושלם, את הקשר האידיאלי. אנחנו רצון החיים שבו רצונות אלוהים אותנו ואת השירותים שלנו ואת הרצון הזה מתבטא. מי זוכר, תמיד, כי זה רצון האולטימטיבי שלנו, מי מדבר על החזון הזה, הם שומרי ירושלים. בשביל זה הם הרואים ירושלים כמרכז של כדור הארץ, מקום שממנו האור יוצא אל העולם, הוא מגנט למשוך כל הבריאה.

יש לנו לוותר על היופי שלנו? האם איבדנו את היכולת למשוך את אהבת אלוהים? תראה, לראות; מי יהיה אחד להביא את החדשות של הגאולה. הבגדים שלו עשוי להיות מזוהם. הוא אולי נראה זקן ולא מושך, אך דבריו של צדקת ישא כל הזמן עם אותו אליהו מוביל אותנו בחזרה הביתה.

על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו חולמים? הבגדים שלנו לא משנה. החיצונית שלנו היא לא מה שאנחנו צריכים להמשיך לנצח אלוהים חיבה. זה יהיה בחלומות שלנו, המטרות שלנו, החזון שלנו של העולם תגרום אלוהים מכריז, "אני רצון האנשים האלה."

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com