Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

כשרות: פסח יום 7: חייו של שיר הדפסה דוא

haftarah סמואל 2 22:1-51: אני מקווה כי בימים האחרונים של החיים שלי, כי אני יוכל לחשוב על כל מה שקרה לי, טוב ורע, ובמקום להתמקד במה שאני לא צודק ומה עשיתי לא בסדר, יש את הבהירות להבין שאלוהים מנחה אותי מההתחלה עד הסוף. אני חולמת בהירות יהיה המכריע, כך אני פרצו בשיר שבח של אלוהים. אני חולמת כי השיר לא רק להביע שבח הדרכה של אלוהים בחיי, אבל זה יבטא את ההבנה של החיים שלי בהקשר של ההיסטוריה שלי, המשפחה שלי, העם שלי, את כל ישראל. אני חולם את השיר שלי יהפכו את חיי לתוך שיר וחגיגה של אלוהים, ההשגחה של אלוהים ואת אהבתו העמוקה למען ילדי ישראל. אני חולם על זה בחיים שלי יהיה שיר לאלוהים. אני רוצה את השיר שלי בהרמוניה עם החיים את השיר של דוד המלך, השיר שאנחנו קוראים זה כשרות.

זה לא מספיק לחלום. חלום לא מרשה לי לשיר עם דוד. הוא לא חיכה עד סוף החיים שלו לשיר. הוא לא חלם שיום אחד הוא יהיה מסוגל לשיר בסוף חייו. הוא שר כל חייו. אנחנו קוראים לו "זינגר מתוק של ישראל". הוא שר את תהילים לתת קול הנשמה כל כך צמאה לשיר. דוד לא לחכות לשיר. הוא שר כל הזמן.

דוד לא רק לשיר במשך כל חייו. הוא לא חלום רק של ההשתקפות על חייו ועל הפיכת 70 שנה לתוך שיר הלל. הוא לא חיכה לשיר חייו בהקשר של כל ישראל. הוא בעצם הכין את זה, השיר האחרון שלו, השיר של חייו, חייו כמו שיר, זמן קצר לפני מותו. הוא כבר נתן קולו בשיר מזמור זה על 18. הוא התאמן השיר חייו במשך שנים רבות. הוא שר, כאשר הוא סובל והוא שר את השיר אותו כשהוא זינק. הוא שר כשהוא רץ מן האויבים שלו, ולאחר מכן שר את אותו שיר שוב כמו שהוא רדף אותם אויבים.

דוד המלך לא לחכות לשיר שיר של חייו, חייו כמו שיר. הוא שר כל הזמן. הוא שינה את כל חייו לתוך סימפוניה כפי שהוא חי את חייו. דוד לימד אותנו שאנו יכולים לחיות כל יום בחיינו כמו שיר הלל. הוא לימד אותנו לשיר כשאנחנו למטה בדיוק כמו שאנחנו שרים כאשר אנחנו למעלה. הוא לימד אותנו שאם אנחנו שרים בהווה, כי יום אחד, כאשר אנו להרהר בחיינו, אנו שומעים כל חיינו כמו שיר.

חז"ל הבינו כי שירת הים, התורה של היום קריאה, מכיל את המפתח אל הנצח: "עז ישיר" - הם ישירו - העולם לבוא. כאשר ישראל עמדה על גדות ים סוף ושרו להם הזדמנות לשנות את העתיד שלהם לתוך השיר, שיר של הנצח. הם חשו הנצחי בגאולה שלהם, הניסים, ועל ההפסד הכולל של אדוניהם. הם חשו את הנצח ושרו: "האשם Yimloch עולם L'Va'ed" - "אלוהים יהיה מלך לנצח" - אבל עד מהרה הם שכחו כי השיר לא יכול להיות הפינאלה, זה חייב להיות ההתחלה. הם שכחו לפנות את כל חייהם לתוך השיר. כפי המדרש מלמד: "הם היו צריכים לשיר," מלך ה "-" אלוהים הוא המלך "- הם הביטו אל העתיד, אבל הם איבדו את ההזדמנות להפוך את ההווה שלהם לתוך שיר.

דוד הבין את ההזדמנות של שיר הים, ושרו את ההווה ואת העתיד.

נא לראות עוד קריאה של הבחירה הזאת Hafatarot - Ha'azainu: The Last הרצאה מקוריים.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com