Vaeira- הדפסה

The-Foundation-Stone-Parsha-Bible-Study-Vaeira " :" , " "( 07:01)." "" ", " . . , . .

, , " , " ( 07:15)." , : ", " . " , . , .

", ," . , " ( 23b)." , . , , . . , " . , , . .

", ," '; ,' "( 08:05)." " ( 40:10). " , . , , , . , " ", , " ." ( , Vaeira)

Prayer-Shemah-Parsha--Kavanah-iPray-iLove-Vaeira " ." ( ) , "", , , "". "", . "" , ; "" , ..

, . .

. , .

. , , , . .

Share/Save/Bookmark