רבי Tzaddok: מפה של העולם הדפסה

Parsha למה היה בצלאל נבחר architecht הראשי של המשכן? אלוהים בחר בו משום שהוא הבין את החוכמה של האותיות של א ', בית אלוהים וכיצד השתמשו בהם כדי ליצור את

עולם. HaGaon הרב צדוק הכהן מלובלין של מרן "אני כותב (Tzidkas הצדיק 90)." התורה היא מפת העולם. . . וכך גם ישראל (מאז הם את התורה הם אחד. זה משום שאנו יודעים כי התאורה של נשמות ישראל הוא הארה של תורה, כפי שהוא אמר כי ישראל היא אקרוסטיכון: "יש Shishim
Osios Riboh LaTorah [יש שש מאות אלף אותיות התורה]).

היהודים בכל דור, ולכן, מהווים את המפה הנוכחית של העולם. תופעה חדשה העם היהודי בדור כל תיצור תופעות חדשות המקביל במבנה של העולם. "

Share/Save/Bookmark