רמב"ם: שמות: נאום של אלוהים הדפסה

Shemot מורה הנבוכים, כרך, פרק 65: כאשר אנו מדברים על התורה נוצר זה נועד לסמל את הנאום שלו, כי היא ייחסה לו נוצר. זה היה לייחס לו רק בגלל המילים שמע על ידי משה נוצרו והביא לעולם על ידי אלוהים, בדיוק כפי שברא את כל הדברים, כי הוא יצר והביא לעולם.

בכל המקרים בהם המילים 'אומר' ו 'מדבר' חלים על אלוהים, הם משמשים כדי לציין גם רצון רצון או מחשבה כי כבר תפס ידי הבנה שיש בא מאלוהים.
Share/Save/Bookmark