עיון יעקב: ויגש: כיבוד הורים הדפסה

Parsha ה -6 של טבת הוא Yahrtzeit של הרב יעקב Reischer, מחבר מנחת יעקב, Chok יעקב, יעקב עיון (פירוש על עין יעקב), ו Shevus יעקב (1661-1733). ילידת פראג. שימש הרב ב Reische, תולעים מץ. [9 בשבט, על פי יתד 2007, 2008].

התלמוד מלמד כי יעקב נענש עם היעדרו של יוסף במשך 22 שנים כי הוא בילה 22 שנים מחוץ יצחק ורבקה לא מקיים את המצווה של v'eim Kibud אב. 14 השנים שהוא למד תורה לא נכללו העונש שלו, כי לימוד התורה גדול המצווה של כיבוד הורים.

נראה לי כי 22 שנים של היעדרות יוסף היו לא עונש, אלא תוצאה טבעית. הילד לומד איך לכבד את הוריו מן האופן שבו הוריו הכבוד שלהם. יוסף לא ראה יעקב כיבוד יצחק ולכן לא ללמוד כראוי כבוד אביו, יעקב. (עיון יעקב, המגילה 16B)
Share/Save/Bookmark