כשרות: שבת חול המועד פסח הדפסה

Ezekiel יחזקאל 37:1-14: ישנה מסורת כי תחיית המתים יתקיים בפסח. לכן, על פי רב האי גאון, לקרוא את הסיפור הזה של יחזקאל להביא את

העצמות נערמו בעמק חזרה לחיים, בשבת חול המועד פסח.

אין מילה אחת של חזון זה מדהים כי רמזים על סיבה נוספת מדוע אנו קוראים את הבחירה על זה שבת. למעשה, זו מילה אחת, "רוח", או "רוח", עשוי להסביר מדוע דווקא התחייה יקרה בפסח.

"הוא לקח אותי החוצה, על ידי הרוח של אלוהים, ולקבוע לי למטה בעמק, שהיה מלא עצמות." אותה "רוח" אשר ריחפה מעל פני האדמה ברגעים הראשונים של הבריאה (בראשית 1:2) נשא יחזקאל לעמק של עצמות.

אותה רוח מופיע שוב. "הוא אמר לי," להתנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם: העצמות היבשות הו, שומעים את דברי אלוהים. כך אומר אדוני, האדון אל העצמות האלה: הנה! אני מביא רוח לתוך אותך ואת אחיה. "יחזקאל החלה," היה העצם משקשק עצמות התקרב, עצם ההתאמה. ואז הסתכלתי והנה! הגידים היו עליהם ובשר עלה העור נמשך עליהם. אבל הרוח לא היה להם. "הגופות היו מלא, אבל חסר להם" רוח ", בדיוק כמו הגוף של האדם הראשוני נוצר, אבל צריך," וגם הוא נשבה לתוך נחיריו את הנשמה של החיים. "( בראשית 2:7)

"ואז הוא אמר לי," נבואה לרוח. "יחזקאל לא היה פשוט להחיות את עצמות המתים: הוא היה ושחזור המבנה לבין יצירה של אדם. הגופה הראשונה. הספינה היתה מוכנה. "רוח" שריחפה מעל פני האדמה, אותה רוח שהביאה את נשמת החיים, נאלץ לחכות עד המיכל היה מוכן לקבל את זה.

מדוע אלוהים רוצה יחזקאל לשחזר את הבריאה? השאלה מדויקת יותר היא מדוע היווצרות עותק מקורי של אדם תחיית המתים? התורה מלמדת אותנו שאנו נוצרו במקור כבני לתחייה. זה חלק מהמבנה הגנטי של הנשמה שלנו. אנחנו גרים עכשיו לתחייה כבני. אנחנו קיימים עם אפשרות מתמדת של התחדשות ופנאי.

שבת, "טעם של העולם הבא," עולם הנשמות קם לתחייה, הוא הזמן שבו אנחנו הגישה את החלק הזה של המהות שלנו, כי יש שם מאז השנייה הראשונה של חייו של אדם. פסח הוא כאשר אנחנו מוכנים כאומה מובסת לצרף את מהותה של התחייה כי מפיח נשמת האומה שלנו. היינו עדיין מכולות כשיצאנו ממצרים, מוכן לקבל את "רוח", או הרוח, שנשבה על פני הים ופתח מימיה.

שבת חול המועד פסח הוא נקודת המפגש של תחיית האומה ואת נשמותינו. חזונו של יחזקאל מופנית ברגע זה בדיוק.

Share/Save/Bookmark